Kysy mitä vain

Du kan skicka din fråga via våra webbsidor. Vi publicerar svaret och de som registrerat sig i tjänsten samt de som uppgett sin e-postadress i frågeformuläret får svaret också till sin e-post. Helsingfors stadsbiblioteks personal och registrerade användare svarar på frågorna.