Vill veta mera om entheogena och hallucinogena ämnen, ämnen som förekommer i...

Vill veta mera om entheogena och hallucinogena ämnen, ämnen som förekommer i...

Vill veta mera om entheogena och hallucinogena ämnen, ämnen som förekommer i svampar mm. Vad finns det för forskning om detta? Vad har det för samband med pykets evolution? En person som studerat saken heter Rick Strassman

Svar

Hej!

Det är inte alldeles lätt att hitta svar på din fråga. Jag har sökt i alla tänkbara databaser som biblioteket har tillgång till. Men det verkar inte finnas nämnvärd forskning kring ämnet.
För att själv orientera mig började jag med att slå upp vad orden du nämnde egentligen innebär.

”En hallucinogen är ett medel som orsakar hallucinationer. Begreppet hallucinogen används även ibland som synonym till psykedelia. Denna användning är dock problematisk. Alla psykedeliska droger är visserligen hallucinogena men många droger som framkallar hallucinationer är inte psykedeliska. Hallucinationer är heller inte psykedeliernas huvudsakliga effekt.”

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hallucinogen

”En hallucination är en sinnesvilla bestående av en (väsentligen) utan yttre intryck uppkommen subjektiv sinnesbild med starkare eller svagare sken av yttre verklighet. Hallucinationer uppkommer bland annat under schizofrena tillstånd, sömnbrist, sömnparalys och under inflytande av hallucinogena droger. Hallucinationer kan också framkallas genom hypnos.
Hallucinationer förekommer för alla sinnen, inklusive syn, hörsel, känsel, lukt, smak och kroppsuppfattning. De skapas helt och hållet av hjärnan och ska inte förväxlas med illusioner.”
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hallucination

”Enteogen är en beteckning för droger som framkallar känslan av gudsnärvaro och som också har använts i äldre religiösa riter.”

http://sv.wikipedia.org/wiki/Enteogen

På begreppet psykets evolution har jag inte hittat några förklaringar.
Den enda databas där jag hittat material som eventuellt kan ha relevans för dig är den svenska databasen för tidskriftsartiklar Artikelsök, som är sökbar i bibliotekets datorer. Där har jag hittat följande artiklar:

Alström, Patrik & Höjer, Jonas: Rituell bärsärkaförgiftning med hallucinogen växt – behandlingsråd vid allvarlig förgiftning med antikolinergika. Läkartidningen NR 50, s. 5612-5614, 1999.

Liljesson, Sven: Dom i Svea hovrätt upprör: två kilo knarksvampar lämnades tillbaka. Narkotikafrågan 1999, ; 1 ; s. 12-14

Rick Strassman har en egen webbplats http://www.rickstrassman.com/. Där finns bl.a. en omfattande länklista som du kanske har nytta av.

Kommentarer (0)

Ditt svar