Vilka är de bästa biblioteken i helsingfors för bilder.

Vilka är de bästa biblioteken i helsingfors för bilder.

Vilka är de bästa biblioteken i helsingfors för bilder. Dvs konst, foto, natur, mode, arkitektur, design, lifestyle etc. Böcker och tidningar? Jag tycker mycket om bilder, specielt färgstarka detaljerade bilder där man utnytjat digitala tekniker, det semantiska innehållet är av sekundär betydelse, bara associationerna inte är för trånga! Har taiken något bibliotek och var är i så fall och har vem som helst access?

Svar

Jo då, TaiK har nog ett fint bibliotek. Konstindustriella högskolans bibliotek Aralis är ett offentligt vetenskapligt bibliotek öppet för alla. (Se http://www.taik.fi/sv/palvelut/kirjastopalvelut.html )

Av de allmänna biblioteken i Helsingfors skulle jag rekommendera Rikhardsgatans bibliotek, som har konst som specialiseringsområde och bjuder konst t.o.m för utlåning i Artoteket: http://www.lib.hel.fi/Page/64138fa0-28a3-4ccc-bbe4-335cb262b737.aspx

Du kunde också bekanta dig med Centralarkivet för bildkonst, som finns i Statens konstmuseum Ateneum ( http://www.kulttuurinlaajakaista.fi/site/index.php?lan=2&page_id=265 ).

Humanistiska fakultetens bibliotek vid Helsingfors universitet är också öppet för alla ( http://www.helsinki.fi/hum/kirjasto/svenska/ ) och konsthistoria hör till bibliotekets område.

Kommentarer (0)

Ditt svar