Varför planeras vindkraftsparkerna med horisontella propellervindkraft i st f...

Varför planeras vindkraftsparkerna med horisontella propellervindkraft i st f...

Varför planeras vindkraftsparkerna med horisontella propellervindkraft i st f verticala kraftverk med direkt drift, längre livslängd, ca 3000 h/år driftstid i st f ca 2000 h/år och dessutom är tysta,fågelvänliga och kräver mycket mindre areal ? T ex finländska Winwind.

Svar

Tyvärr räcker vår sakkunskap inte till för att besvara frågan. Kanhända svaret kan fås från föreningen Tuulivoimayhdistys, http://www.tuulivoimayhdistys.fi/, vars sidor bara finns på finska.

Via Wikipedia,
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tuulivoima_Suomessa, http://fi.wikipedia.org/wiki/Tuulivoima, eller

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vindkraft_i_Sverige hittar man många bra länkar där svaret kanske kan hittas. Förslagsvis: http://www.vindkraft.info.se/ eller http://www.vindenergi.org/

Kommentarer (0)

Ditt svar