Var Nobel-Holmströms farfar finsk medborgare?

Var Nobel-Holmströms farfar finsk medborgare?

Många finländska släkter med svenskt namn har rötter i Sverige

Svar

Tyvärr kan jag inte uttala mig om just Bengt Holmströms släktrötter, men det är sannolikt att han, liksom de flesta finlandssvenskar, har sina rötter i Finland. Som du säkert vet bor det nästan 300 000 personer i Finland som har svenska som modersmål, och de flesta av oss hör till släkter som har bott sedan urminnes tider på den östra sidan om Bottenviken, dvs. i det som idag heter Finland.  Visserligen hörde vi ju alla till Sverige före år 1809, så ur den synvinkeln kan man säga att vi alla har rötter i Sverige. 

Här kan du läsa mera om svenskan i Finland:
http://www.folktinget.fi/sv/sidor/svenskan_i_finland/

Kommentarer (0)

Ditt svar