Vad betyder i Svenskfinland uttrycket "i början av nästa år" skrivet i November 2015?

Vad betyder i Svenskfinland uttrycket "i början av nästa år" skrivet i November 2015?

Vad betyder i Svenskfinland uttrycket "i början av nästa år" skrivet i November 2015? Början av januari 2016? Under januari månad 2016? Under de två-tre-fyra första månaderna 2016? Före midsommaren?

Svar

Jag har inte lyckats hitta några regler för vad uttrycket i början av nästa år konkret betyder, vare sig i Svenskfinland eller i hela det svenska språkområdet. Det är inte ett uttryck som ger någon tydlig tidsangivelse.

Det verkar i alla fall som om uttrycket i första hand betyder ungefär januari – början av februari både i Finland och i Sverige. Som exempel har jag hittat en artikel i Åbo underrättelser från 16.10 2015 som har rubriken ”I början av nästa år får Kimitoön kvotflyktingar.” I artikeln framgår det att flyktingarna skall komma i månadsskiftet januari-februari. I en webbplats från Sverige berättas 21.11.2015 att ett visst spel skulle utkomma ”i början av nästa år”, dvs. 29 januari 2016. http://www.gamereactor.se/nyheter/292123/Bombshell+forsenas+och+slapps+i+borjan+av+nasta+ar/

I början av nästa år betyder ofta också helt enkelt ”från årsskiftet” som i en artikel på yle.fi från 6.11.2015 med rubriken ”Färre läkare i Raseborg i början av nästa år”. Där framgår att ”Läkarsituationen i Raseborg ser ut att försämras vid årsskiftet”.

Kommentarer (0)

Ditt svar