Vad är grundlönen för en sömmerska idag?

Vad är grundlönen för en sömmerska idag?

Svar

Tyvärr är det inte möjligt, att ge ett entydigt svar på din fråga. Lönen beror på om arbetsgivaren hör till den privata eller den offentliga sektor och sömmerskelönen är ofta en ackordlön, vilket brukar vara fördelaktigt.
Kontakta gärna FFC, de kan ge dig ett uttömmande svar,
http://www.liitot.fi/index.php?main=svenska&sub=fackforbund&lan=fin

Kommentarer (0)

Ditt svar