Talas det svenska i Estland?

Talas det svenska i Estland?

Svar

Ja det finns personer som talar svenska i Estland. Estniska är Estlands enda officiella språk och ca 25 % av befolkningen talar ryska. Dessutom talas det ukrainska, vitryska och finska, samt de små finskugriska språken võru och seto. Men det finns också ett antal  människor som talar svenska i Estland.  Det fanns en svensk språkminoritet sedan 1200- och 1300-talen i kustområdena och på öar som Runö (Ruhnu), Ormsö (Vormsi), Rickull, och Nuckö (Noarootsi) i det som idag är västra och norra Estland. De brukar ibland  kallas kustsvenskar,  men de föredrar själva de det poetiska uttrycket ‘aibofolke’ - ‘Öfolk’.

De allra flesta estlandssvenskarna flydde till Sverige under andra världskriget på grund av Sovjetunionens utrensningar av icke-pålitliga folkgrupper. Idag finns ett gymnasium på Nuckö som lär ut svenska, ett språk som börjar bli populärt bland den estniska befolkningen.

I dag samlas mindre grupper av estlandssvenskar och återetablerar sitt arv genom att studera svenska språket och svensk kultur. Samfundet för estlandssvensk kultur bildades den 27 februari 1988. Det var det första etniskt baserade samfundet i Estland och det välkomnade alla som hade intresse för kulturarvet från estlandssvenskarna. De samlar, bevarar, forskar och presenterar kulturarvet från estlandssvenskarna, främjar den kulturella och ekonomiska utvecklingen i de estlandssvenska områdena och undervisning av det svenska språket över hela Estland.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Estland
http://www.visitestonia.com/sv/semestermal/kulturskatter/svenskbygder
http://fi.wikipedia.org/wiki/Viro#Kielet
 

Kommentarer (0)

Ditt svar