Stort tack för utförlig redovisning om ordet Helsing-s ursprung !"Av bara...

Stort tack för utförlig redovisning om ordet Helsing-s ursprung !"Av bara...

Stort tack för utförlig redovisning om ordet Helsing-s ursprung !

"Av bara farten måste jag också fråga om vad" Switjod" betyder
liksom var
ordet" Ryssland" kommer ifrån."

Svar

Enligt Hellquist: Svensk etymologisk ordbok. (LiberLäromedel, 1980) är Svitiod ett litterärt ord i historisk och poetisk stil och det betyder Sverige. Det är upptaget från isländskans SviÞjoð, dvs. Svearnas folk.

På sidan http://hem.passagen.se/svitjod/ står det att Svitjod är fornnordiska för Sverige och sidan presenterar landets från forntid till nutid.

Se också http://sv.wikipedia.org/wiki/Svitjod, en sida där man själv antyder att faktauppgifterna inte är helt pålitliga.

Svensk etymologisk ordbok ger också förklaringen till ordet Ryssland: Det kommer från det finska ordet Ruotsi som betyder Sverige eller svenska språket. Detta ord i sin tur kommer från ordet rodd, som finns i ordet Roslagen, därifrån en stor del av vikingar och nybyggare kom till Finland och for ännu länge österut. Ryssland var in på 100-talet ett svenskt skatteland. Ordboken ger också en annan förklaring: Ordet skulle komma av ett gammalt namn på Volga, Rusa.
I radioprogrammet Ordsnoken i Radio Vega http://veta.yle.fi/ordsnoken.php?id=1762 kåserar redaktören Erik Snellman:
Svenskarna som rodde till Ryssland – på finska!
Ett folk som för tusen år sedan inte bodde långt från dagens Egentliga Finland och som säkert ofta besökte vår kust kallade sig Rorsbyggiarna på dagens svenska Rospiggar. De här rorsbyggiarna hade sitt namn efter att de bodde vid den del av den uppländska kusten som i krigstid skulle utrusta ”roddarna” som bildade ledungen, ett slags flotta. Så när Evert Taube besjunger Roslagens famn är det egentligen det fornsvenska roslagh, ‘roddarlag’ som avses. Roddare betyder i det här sammanhanget snarast ‘styrman’. Det var ju med rodret man styrde.

De här ”roddarna” kom givetvis i kontakt med finnarna i sydvästra Finland. Utgående från benämningen rorslagh kallade finnarna dem ruotsalaiset eller ruotsi. Kontakterna över Östersjön och Finska viken var täta och svenska vikingar spelade en viktig roll vid uppkomsten av det ryska riket. Ryssarna lånade in det finska ordet ruotsi i formen ruzi. Ordet betydde då ‘svensk vikingahövding i Ryssland’. Att de svenska vikingarna och Roslagen faktiskt var internationellt kända, eller ökända, bevisas bl.a. av den runinskrift som finns på ett marmorlejon som man funnit i Atens hamnstad Pireus. På den annars mycket grekiska skulpturen finns en fornsvensk runinskrift som hedrar minnet av den svenska väringen Horse från Rorslanti. Det var ju ganska vanligt att svenska vikingar, som i österled kallades väringar, varjager eller ruser, tog anställning som livvakter vid hovet i Konstantinopel eller i Grekland.

Det fornryska ruzi lånades också från ryskan till svenskan i formen ryss. I modern ryska heter ordet russkij och betyder förstås ‘ryss’. Cirkeln är sluten.

Ett gammalt svenskt ord som betyder ‘roder’ har alltså i finskan först fått betydelsen ‘svensk’, därefter lånats i ryskan med betydelsen ‘svensk viking’ för att till sist lånas tillbaka till svenskan med betydelsen ‘ryss’. Namnet på vår stora östliga granne, Ryssland, betyder alltså egentligen Sverige, rent språkhistoriskt sett...

Tycker du att det här var krångligt? Det kommer mera. I många karelska dialekter har ordet ruotsi en helt annan betydelse: varken ‘svensk’ eller ‘ryss’, utan ‘finne’ eller ‘lutheran’! Ur karelsk ortodox synvinkel, och rent faktiskt, var de lutheranska finnarna ju ett slags svenskar, åtminstone fram till år 1809.

Med vänlig hälsning
iGS-redaktionen / Helsingfors stadsbibliotek

Kommentarer (0)

Ditt svar