söker kontakt med kusin

söker kontakt med kusin

Bilder för fråga: 
Svar

Via Finlands Befolkningsregistercentrals Adresstjänst.net  –service kan du söka adresser till nästan alla som bor permanent i Finland. En adress kostar 1.24 €.  För att använda tjänsten behöver du finländska nätbankskoder. Om du inte har sådana, kan du göra en förfrågan till magistraten per e-post.  Svenskspråkiga förfrågningar sköts av magistraten i Västra Finland (info.vastra-finland@magistraten.fi). 

Kommentarer (0)

Ditt svar