Segling

Segling

bommlik

Svar

Hej!

Jag hoppas att du kan förklara lite närmare vad du vill med ordet Bommlik. Antakgilgen har det med seglingstermen lik att göra, ett lik förstärker kanten av ett segel och den undre delen av seglet kan benämnas bomlik.

Kommentarer (0)

Ditt svar