Ruben Granqvist's roll i Helsingfors stad

Ruben Granqvist's roll i Helsingfors stad

Svar

Jag beklagar att svaret är sent.

Ruben Granqvist verkade i flera roller inom Helsingfors stad:

1925
Gatu- och kloakavdelningen
Extraordinarie ingenjör

1926–32
Gatu- och kloakavdelningen
Biträdande arbetschef

(kommunalkalendern för år 1933 saknas)

1934–36
Gatu- och kloakavdelning
Biträdande gatubyggnadschef

1937
Gatubyggnadsavdelningen
Ingenjör

1938–1939
Gatubyggnadsavdelningen
Biträdande gatubyggnadschef

1941–43
Gatubyggnadsavdelningen
Gatubyggnadschef

(kommunalkalendern för år 1944 saknas)

1945
Nämns inte i Helsingfors stads kommunalkalender.

1946–55
Biträdande stadsdirektör
Teknisk direktör
Stadsstyrelsens representant i flera nämnder
- han var också medlem i bland annat Helsingfors stads regionplaneförbund och i förvaltningsrådet för Finlands mässa
- han hade förtroendeuppdrag bland annat i Sydfinska kraftaktiebolaget och Mankala aktiebolag

1956
Förtroendeuppdrag bland annat i Sydfinska kraftaktiebolaget och Mankala aktiebolag

Källorna:

Helsingfors stads kommunalkalender
Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri

Kommentarer (0)

Ditt svar