Om en bok finns inne i Helsingin siirtokokoelma - vad betyder det i praktiken...

Om en bok finns inne i Helsingin siirtokokoelma - vad betyder det i praktiken...

Om en bok finns inne i Helsingin siirtokokoelma - vad betyder det i praktiken, dvs var kan man gå och låna den?

Svar

Siirtokokoelma eller Cirkulerande bokbeståndet är en intern serviceform. Den fungerar så, ett den skickar ut böcker till de olika biblioteken i staden.
För att få en bok därifrån kan man antingen beställa den på vanligt sätt eller vända sig till närmaste bibliotek och be personalen kontakta det cirkulerande bokbeståndet.

Kommentarer (0)

Ditt svar