Okej, i tydligare form då:A.

Okej, i tydligare form då:A.

Okej, i tydligare form då:
A. Vad är ordet för ett barn som upptäckt att det vuxit upp i en familj där den sociala pappan inte är den biologiska? Finns det något sådant ord? Är bastard eller oäkting det närmaste? Vad häter fenomenet?

Detta lär vara mycket vanligare än man skulle tro rent statistiskt(mellan 4-10%) Det verkar dock vara så tabu att det är svårt att hitta information om det.

B. Finns det böcker, romaner, självbiografier, internetforum, artiklar, etc. om detta fenomen? Mer specifict det fenmenet att det hållits helt hemligt och att barnet själv fått upptäcka det. I vårt fall var det jag alltså pojkvännen som upptäckte/insåg det.

C. Är orsaken till att det tystas ner att det bara är så socialt oaceptabelt att de flesta fallen alldrig upptäcks?

Svar

A. Äldre benämningen är oäkting eller oäkta barn.

B. Det finns skönlitteratur och facklitteratur angående ämnet.

C. Jag vågar hävda att det nuförtiden inte finns några tabun omkring nybildade familjer. Det är ett helt normalt fenomen.

Du kan kolla litteratur via Helmet:

http://www.helmet.fi/

Kommentarer (0)

Ditt svar