Oitbacka gårds historik

Oitbacka gårds historik

Svar

I HelMet-biblioteken inom huvudstadsregionen finns tre böcker, som innehåller bra information om Oitbacka gårds historia.

Herrgårdar i Finland. Första bandet : Nyland I / utg. av Gabriel Nikander ... [et al.] Söderström, 1928
Ahlbäck, Ragna: Gods och herresäten i Finland. Söderström, 1946
Lönnqvist, Bo: Herrgårdar och rusthåll i Helsingforstrakten. Schildt, 2009

Söka efter böckerna i HelMet-databasen: http://www.helmet.fi/

Kyrkslätt bibliotek har även särtryck av dessa delar som behandlar Oitbacka i de två äldre böcker.

På Oitbacka gårds hemsida i internet kan vi läsa följande:

Den privatägda släktgården i norra Kyrkslätt fick sitt nuvarande herrgårdsprägel i slutet av 1800-talet, då egendomen köptes av den ryska handelssläkten Kiseleff. Under konsul och kommerseråd Nikolai Kiseleffs tid uppfördes bl.a. det nya karaktärshuset år 1876, ett vitrappat åkstall enligt ritningar av Jarl Eklund år 1912, ladugård för 96 kor samt ett Orangeri med trädgårdsmästarbostad planerat av arkitekt Waldemar Aspelin.
http://www.oitbackagard.com/

Mera information på finska:
http://www.nba.fi/rky1993/kohde859.htm
http://www.kuninkaantientaiteilijat.com/dokumentit/tiedostot/oitbacka.html

Kommentarer (0)

Ditt svar