När uppfann man ljudåtergivningen?

När uppfann man ljudåtergivningen?

I Abba-museet på Djurgårdsvägen 68 i Stockholm kan man undra inte endast höjdpunkter från karriären av den andra mest framgångsrika gruppen av alla tiderna men också ett brett sortiment av olika ljudåtergivningsapparater som funnits någonsin (i avdelning som heter Swedish Music Hall of Fame), från fonografer till digitala musikspelare - inklusive smarta telefoner.

Svar

Tekniken att spela in ljud och att lagra det för senare återgivning började utvecklas i slutet av 1800-talet med den första användbara fonografen. Fonografen uppfanns av Thomas Edison 1877 och såldes kommersiellt 1890-1925. Principen bygger på en apparat som registrerar svängningar och som fransmannen Léon Scott konstruerade redan 1857. Det första inspelade ljudet man hittat är ifrån år 1860. Utvecklingen har fortsatt under 1900-talet med grammofonen (skivspelaren), som lagrade ljudet på en rund roterande skiva istället för fonografens ihåliga cylinder, samt trådspelaren, en föregångare till bandspelaren. På 1980-talet kom cd-spelaren som konkurrerade ut de andra medierna. I och med datorns utveckling har man också tagit fram metoder för digitalisering av ljud så att dessa kan lagras på ett digitalt medium eller överföras och lagras som en ljudfil.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljud%C3%A5tergivning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljud
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fonograf
https://sv.wikipedia.org/wiki/Grammofon
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A5dspelare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bandspelare
https://sv.wikipedia.org/wiki/Cd-spelare

Kommentarer (0)

Ditt svar