Min fråga gäller allmänt minnesmärken etc. på offentliga platser. Om någon...

Min fråga gäller allmänt minnesmärken etc. på offentliga platser. Om någon...

Hej!

Min fråga gäller allmänt minnesmärken etc. på offentliga platser. Om någon organisation (t.ex. Lions Club) vill placera ett minnesmärke på en offentlig plats, då måste de ha tillstånd till det. Då kan man väl anta, att det någonstans finns information samlat om var dylika minnesmärken befinner sig.

Jag är speciellt intresserad av ett minnesmärke, som antagligen har blivit utplacerat i samband med ngtslags 40-års jubileum för någon Lions Club underavdelning. Minnesmärket utgörs av ett svart städ, med texten L C 4 0 V (denna text är alltså ledtråden som får en att anta att det är Lions Club och 40-års jubileum som gäller), och finns utplacerat i H:fors eller Esbo.

Svar

Hej!
För att få ställa upp ett minnesmärke behöver man ett s.k. åtgärdstillstånd (maisematyölupa). Sådana ges av kommunerna. I Helsingfors är det Byggnadstillsynsverket (Rakennusvalvontavirasto) som utfärdar dessa lov. http://www.hel.fi/wps/portal/Rakennusvalvontavirasto_sv?WCM_GLOBAL_CONTE...

I Esbo heter motsvarande verk på finska Kaupunkimittausyksikkö. Se http://espoo.fi/default.asp?path=1;28;11866;10526;38269;48587

I båda städerna är det i alla fall konstmuseer som har ansvaret för minnesmärken, i Helsingfors stadens konstmuseum http://www.hel.fi/wps/portal/Taidemuseo?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/Taimu/fi/Etu... och i Esbo konstmuseet Emma http://www.emma.museum/. Jag har försökt få kontakt med dessa via e-post utan att få svar.
Hoppas dessa uppgifter i alla fall är till nytta för dig.

Kommentarer (0)

Ditt svar