Medlemskap i lutherska kyrkan i Berghäll - Vallgård - Arabia

Medlemskap i lutherska kyrkan i Berghäll - Vallgård - Arabia

Hoppas om svar på svenska "Kallion ja Vallilan-Arabian alueilla alle puolet kuuluu kirkkoon", uutisoitiin äskettäin. Tarkemmin katsoen luvut olivat 49:n ja 50:n prosentin välillä, siis hyvin vähän alle 50 % - ja ilmeisesti oli verrattu suomenkielisten seurakuntien jäsenmäärää alueiden koko asukaslukuun. Onko ruotsinkielisellä puolella reagoitu uutiseen, jossa ruots. seurakuntien jäsenet ehkä luettiin kirkkoon kuulumattomiin, ei-luterilaisiin? Onko parempia tilastoja olemassa?

2 svarar

Tack för frågan om medlemskap, som kom till oss via biblioteket. Jag bifogar församlingarnas årsstatistik för 2015, tyvärr på finska. De svenska församlingarna statistikförs skilt i relation till den språktillhörighet som människor har. Vi har lite högre kyrktillhörighet än de finska, men ett exakt område, såsom Berghäll-Vallgård-Arabia har vi inte svenska siffror för.

Frågan om vi reagerat är svår att svara entydigt på, men vi tycker att vi reagerar. Vi är redan av ekonomiska skäl tvungna att reagera, men vi har också ett omfattande projekt på gång som siktar på att samtidigt förnya hela vår verksamhetskultur. I vilken mån vi har möjlighet att svänga trenderna i Helsingfors är svårt att bedöma, men vår avsikt är att göra det.

Fråga gärna upp om någonting behöver preciseras.

Johan Westerlund
Kyrkoherde
Johannes församling

 

Kommentarer (0)
23.05.201618:49
13547
107

Kysymys näyttää muuttuneen matkalla, ehkä kielivaikeuksien vuoksi. 
- Onko ruotsinkielisellä puolella reagoitu siihen, että suomenkielisessä uutisessa luettiin ruotsinkielisen seurakunnan jäsenet kirkkoon kuulumattomiin, ei-luterilaisiin? Oli verrattu suomenkielisen seurakunnan jäsenmäärää kaksikielisessä Helsingissä sijaitsevan alueen koko asukaslukuun.

Kysymyksen vierestä vastannut ruotsinkielinen pappi tarjoutui täsmentämään, "om någonting behöver preciseras". Kenties suomea ja ruotsia ymmärtävä kirjastolainen voisi käyttää tilaisuutta hyväkseen ja pyytää täsmennystä.

 

Kommentarer (0)

Ditt svar