Lärarnas löneutveckling jämfört med andra yrkeskategorier de senaste 100 åren?

Lärarnas löneutveckling jämfört med andra yrkeskategorier de senaste 100 åren?

Ok att svara på svenska, finska eller engelska.

Svar

Svaret på din fråga skulle vara en utförlig avhandling. Du får här några webbplatser där du kan börja dina efterforskningar:

Sidan Löner och arbetskraftskostnader http://tilastokeskus.fi/til/pal_sv.html på webbplatsen Finlands officiella statistik.
Finlands svenska lärarförbunds sida om löner: http://www.fsl.fi/rad-och-stod/om-lararloner

Jag rekommenderar också att du går till Helsingfors universitets söksida
https://helka.finna.fi/Primo/Home där du med hjälp av sökord, t.ex. opett* palkk* kan hitta böcker, avhandlingar och artiklar kring ditt ämne.

Det kan också löna sig att söka t.ex. på Opettajan palkka på sidan https://www.finna.fi/

Lycka till!

Kommentarer (0)

Ditt svar