Kestävyysvaje på svenska?

Kestävyysvaje på svenska?

2 svarar
Riksdagens svenska byrå besvarade frågan gällande hållbarhetsgap (fi. kestävyysvaje) som så, ordet används i finsk politik för att beteckna det som är skillnaden mellan de offentliga utgifterna, bland annat för vård, omsorg och utbildning, och inkomsterna, alltså det som samhället får in i skatter och avgifter. Det är inte fråga om överskott. På Svensk presstjänst/KSF Media påvisar man en tankegång, med att termen, enligt Europeiska kommissionen är skillnaden mellan den offentliga sektorns inkomster och utgifter per definition den offentliga sektorns sparande (+) eller nettoupplåning (-)För den finskspråkiga termen kestävyysvaje rekommenderar Eus: termdatabas IATE termen, också hållbarhetsgap. Den finländska webbtjänsten www.mediaspråk.fi rekommenderar termerna underskott och hållbarhetsgap. Söker man termerna på internet så ser man att underskott får de flesta träffarna på svenska sidor. Hållbarhetsgap som sådant verkar inte förekomma i Sverige. Däremot används ofta ordet hållbarhet när den offentliga ekonomin diskuteras. Man brukar använda sig av ordet underskott i Sverige när man talar om ”gapet” här i Finland.

Kommentarer (0)

Riksdagens svenska byrå besvarade frågan gällande hållbarhetsgap (fi. kestävyysvaje) som så, ordet används i finsk politik för att beteckna det som är skillnaden mellan de offentliga utgifterna, bland annat för vård, omsorg och utbildning, och inkomsterna, alltså det som samhället får in i skatter och avgifter. Det är inte fråga om överskott.

På Svensk presstjänst/KSF Media påvisar man en tankegång, med att termen, enligt Europeiska kommissionen är skillnaden mellan den offentliga sektorns inkomster och utgifter per definition den offentliga sektorns sparande (+) eller nettoupplåning (-)

För den finskspråkiga termen kestävyysvaje rekommenderar Eus: termdatabas IATE termen, också hållbarhetsgap.

Den finländska webbtjänsten www.mediaspråk.fi rekommenderar termerna underskott och hållbarhetsgap. Söker man termerna på internet så ser man att underskott får de flesta träffarna på svenska sidor.

Hållbarhetsgap som sådant verkar inte förekomma i Sverige. Däremot används ofta ordet hållbarhet när den offentliga ekonomin diskuteras. Man brukar använda sig av ordet underskott i Sverige när man talar om ”gapet” här i Finland.

Kommentarer (0)

Ditt svar