Kära iGS min fråga är kanske en aning svår och fel riktad, men jag utmanar...

Kära iGS min fråga är kanske en aning svår och fel riktad, men jag utmanar...

Kära iGS min fråga är kanske en aning svår och fel riktad, men jag utmanar er. Jag har i flera år arbetat på en livsåskådning/värdesystem som helt bygger på vetenskapen, dess starkaste drag är att jag i grunden älskar allting, och jag menar allting, all energi, all materia, alla naturlagar, sanningar, alla partiklar, alla rörelser, alla tider, alla medvetanden etc. detta är för mig min starkaste känsla, så stark att fast jag skulle dö i denna stund så skulle jag inte nog kunna vara tacksam! I det andra skedet gör jag distinktioner och skapar nivåer, jag föredrar medveten materia ramför omedveten, njutning framför smärta, sanning framför lögn, framsteg framför regression, skönhet framom brutalitet etc.. Jag har som plan att klargöra för denna världsåskådning i detalj på min hemsida(mandelum.com), men jag undrar ifall detta redan finns, jag skulle inte vilja göra mig själv löjlig, om någon annan redan har tänkt såhär så förkänar han all min respekt! Jag har sökt och sökt, men jag har ingenstans hittat något som helt skulle passa in. Panteism, franciscus, buddhism, dom är alla för teistiska, jag behöver ingen gud. Altruism kommer närmast, men innefattar endast en kärlek inför andra människor. Min fråga är alltså om denna åskådning redan har ett namn och om inte vad vore i så fall ett passande namn i er mening? Universell altruism...? Min ovetskap kommer sig av att jag ännu inte inlett mina studier på universitet.

Svar

Hej bästa frågeställare!
Din fråga är nästan omöjlig att besvara. Det finns oändligt många livsåskådningar och religioner som på ett eller annat sätt kunde passa in i din egen åskådning. Troligen finns det ändå ingen som skulle passa i helt i just din. Du har säkert redan själv sökt t.ex. i Googles arkiv för religion och spiritualitet http://directory.google.com/Top/Society/Religion_and_Spirituality/, ett länkbibliotek som också innefattar ateistiska och sk. hedniska (pagan) länkar.
Här är wikipedias definition på altruism:
”Altruism, osjälviskhet (i motsats till egoism, (av latinets "ego" = jag och "alter" = den andre)) betecknar viljan att hjälpa andra utan att den som hjälper har något egenintresse i det. I strikt mening är inte en handling altruistisk om man utför den för att känna sig nöjd med sig själv. Många religioner lär ut altruism som en dygd, se den gyllene regeln. Dan Batson har föreslagit hypotesen att empati orsakar altruism och har funnit starkt empiriskt stöd för hypotesen.” http://sv.wikipedia.org/wiki/Altruism

Kommentarer (0)

Ditt svar