KAN VATTNET I EN BASSÄNG BLI STRÖMFÖRANDE OCH HUR FARLIGT ÄR DET?

KAN VATTNET I EN BASSÄNG BLI STRÖMFÖRANDE OCH HUR FARLIGT ÄR DET?

Svar

Hej!
Ur de källor vi har lyckats hitta kan man dra följande slutsatser: vatten leder el till en viss del, närmast via de partiklar som finns i vattnet. Helt rent vatten (om sådant skulle finnas någon-stans) leder dock inte ström. Styrkan av den ström som går genom vattnet beror på bassängens storlek. En strömförande kabel i havet är inte farlig, men strömförande föremål t.ex. i ett badkar kan vara livsfarligt, eftersom kroppen då kommer i direkt kontakt med elektriciteten. Det är också farligt att ta i strömförande föremål som t.ex. löst hängande kablar, då man är våt.

Källor:
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Fragor-och-svar/
http://ltz.se/nyheter/ostersund/1.2920134-expert-el-i-vattnet-inte-orsak...
http://spa.118100.se/vatten/88901
http://www.sahkoturva.info/fi_FI/
Sakkunnig i iGS-teamets närhet

Kommentarer (0)

Ditt svar