Johannes' medlemmar inom Paavali område

Johannes' medlemmar inom Paavali område

Hur många människor - ungefär - hör till Hfors ev.lut. Johannes församling inom Paavalin seurakuntas geografiska område? Arabiastranden, Östra Böle, Vallgård osv.

Svar

Jag skickade din fråga till Helsingfors stads faktacentral. Såhär svarade de: I slutet av 2014 bodde inom Paavalin seurakuntas geografiska område 1619 svenskspråkiga människor. 1054 av dem (65 %) hörde till ev. lut kyrkan. 

Kommentarer (0)

Ditt svar