Jag skulle vilja veta VAR man kan söka information om vatten förbrukningen i...

Jag skulle vilja veta VAR man kan söka information om vatten förbrukningen i...

Jag skulle vilja veta VAR man kan söka information om vatten förbrukningen i Helsingfors. Har sökt utan resultat... I hoppet om svar snabbt. Ps. Tack på förhand! Ds.

Svar

Information om vattenförbrukningen i Helsingfors fås på Helsingfors vattenverks sidor http://www.helsinginvesi.fi . På den svenska sidan hittas information om förbrukningen av dricksvatten under rubrikerna Vatteninfo -> Dricksvatten -> konsumtion.
I boken ”Helsingfors stads statiska årsbok” utgiven av Helsingfors stad, faktacentralen finns tabellen ”pumpning, försäljning och specifik förbrukning av vatten” med uppgifter om förbrukningen mellan åren 1985 och 2001. Tabellen finns på sidan 191.
Man kan också vända sig till Helsingfors stads faktacentral http://www.hel.fi/tietokeskus/se/bibl/index.html
för mera information.

hälsningar
iGS-redaktionen
Helsingfors stadsbibliotek

Kommentarer (0)

Ditt svar