Jag har undrat över en sak.

Jag har undrat över en sak.

Jag har undrat över en sak. Varför är det så att miniräknare har siffrorna 1-9 så att 1 är i det nedre vänstra hörnet och 9 i det övre högra hörnet medan telefoner har siffrorna så att 1 är i övre vänstra hörnet och 9 i nedre högra?

Svar

En väldigt intressant fråga, som det tycks finnas många svar på!
Siffertangentbord har två olika system för layouten. På miniräknare eller räknedosorna har är siffrorna ordnade så, att 123 utgör den nedersta raden. Telefonerna har en layout där 123 står högst uppe.
Man vet inte hur det blev såhär och det har lanserats många olika teorier om orsakerna till detta. Räknedosorna har de facto en layout som liknar en gammal kassaapparat och har troligen utvecklats med detta i åtanke.
Läs gärna om de olika teorierna:
http://www.howstuffworks.com/question641.htm
http://www.vcalc.net/Keyboard.htm

Kommentarer (0)

Ditt svar