Hur stor andel av de finländska kossorna är s.k. "ekokossor" dvs. kossor som...

Hur stor andel av de finländska kossorna är s.k. "ekokossor" dvs. kossor som...

Hur stor andel av de finländska kossorna är s.k. "ekokossor" dvs. kossor som producerar ekomjölk. Hur många är de i antal? Hur stor del av mjölkproduktionen är ekomjölksproduktion? Ger en ekokossa mindre mjölk än en "industrikossa"?

Svar

Enligt http://www.matilda.fi/ > Kotieläinten lukumäärä > Nautojen lukumäärä 1.5.2006 fanns det 1.5. 2006 309419 mjölkkor i Finland. Enligt http://www.matilda.fi/ > Maatilarekisteri fanns det år 2005 16495 bondgårdar i hela landet som har mjölkprodukttion. Enligt Livsmedelssäkerhetsverket http://www.evira.fi/portal/fi/ > Kasvintuotanto ja rehut > Luomu > Luomuvalvonnan tilasto ja tietohaut > Luomueläinmäärien yhteenveto fanns det 166 ekogårdar med mjölkkor och sammanlagt 4595 ekomjölkkor.

Konsumentverket i Sverige har publicerat en rapport om ekologisk mat http://www.konsumentverket.se/Documents/rapporter/2002/2002_10.pdf
där man bl.a. säger följande:

”Sverige är ett av de länder i världen där korna mjölkar mest och avkastningen har ökat
under hela 1900-talet. Medelavkastningen bland de kor som ingår i kokontrollen har ökat från ca 2 500 kg år 1900 till 8 800 kg ECM14 år 200115. I dag mjölkar korna alltså
tre och en halv gånger mer än för hundra år sedan.
Det finns olika åsikter om huruvida dagens höga produktionsnivåer ger en orimlig belastning på mjölkkorna. Många anser att högmjölkande kor (> 10 500 ECM) utsätts
för en större metabolisk stress än en elitidrottsman, men uppfattningarna om huruvida det är negativt för kon eller inte varierar. Är ekologiska mjölkkor mindre pressade? KRAV:s regler innebär en något lägre intensitet i produktionen, inte minst i utfodringen16. I Sverige mjölkar de konventionella korna knappt tio procent mer än de ekologiska; ca 500 kg.”

Mera om ekologisk mat:
http://www.luomu.fi/

http://www.maaseutukeskus.fi/luomu/mita/mita.html

Kommentarer (0)

Ditt svar