Hur många ml motsvarar 100 g?

Hur många ml motsvarar 100 g?

Svar

Ja, det går inte att räkna ut, eftersom olika produkter har olika densitet.
Gäller det vatten eller mjölk kan man dock i princip säga att 1 gram motsvarar 1 ml.
http://www.familjeliv.se/Forum-5-72/m27962600.html

Till exempel
1 ml sten brukar väga mellan 2 gram och 4 gram.
1 ml järn väger ungefär 8 gram.
1 ml plast väger 1 gram eller mindre.
http://www.metsavastaa.net/stenens_volym

Kommentarer (0)

Ditt svar