Hur många bibliotek finns det i hela Finland?

Hur många bibliotek finns det i hela Finland?

Svar

Det är omöjligt att svara på din fråga eftersom biblioteken kan se ut på så olika sätt. Enligt bibliotekslagen ska varje kommun ”ordna biblioteks- och informationstjänsterna själv, eller helt eller delvis i samverkan med andra kommuner eller på något annat sätt”. I praktiken innebär det att det finns åtminstone ett kommunalt bibliotek i varje kommun. I de större kommunerna finns det många bibliotek, ett huvudbibliotek och ett eller flera filialbibliotek. Ofta finns det dessutom bokbussar och bibliotek i anstalter som sjukhus. Helsingfors stadbibliotek har verksamhet på 37 olika ställen + bokbussar och anstaltsbibliotek. Här är en lista på alla kommunala bibliotek i Finland. http://hakemisto.kirjastot.fi/sv/. Dessutom finns bibliotek i läroanstalter, olika former av föreningsbibliotek o.dyl.  Många firmor har egna bibliotek både för informationsbehovet inom firman och för personalens rekreation. De s.k. vetenskapliga biblioteken hör oftast till ett universitet eller annan institution, de betjänar forskningen, de studerande, men finns också till för övriga intresserade. Se http://www.minedu.fi/OPM/Kirjastot/kirjastoverkosto/tieteelliset_kirjastot/?lang=sv

Kommentarer (0)

Ditt svar