Hur länge har krukväxten korallbär (Solanum pseudocapsicum) funnits i...

Hur länge har krukväxten korallbär (Solanum pseudocapsicum) funnits i...

Svar

Korallbär, Solanum pseudocapsicum, är som det vetenskapliga namnet visar, släkt med potatis och tomat. De flesta arter i familjen Solanum är giftiga, så också korallbäret. Det finns många olika varianter av arten och en del härstammar från Brasilien andra från Madeira. På finska förekommer olika namn: Huonekoiso är det vanligaste, men växten kan också kallas pippurikoiso.
Dessa uppgifter gick att hitta på nätet, men någon information om hur länge korallbäret funnits i Finland fanns varken på webben eller i någon tillgänglig bok om krukväxter.

Jag vände mig därför till Puutarhaliitto, www.puutarhalitto.fi och fick via dem ett svar av Ella Räty på Taimistoviljelijät r.y. Det lyder i fri översättning:

”Tyvärr finns det knappast något färdigt svar på frågan när korallbäret kommit till Finland, eftersom det skulle kräva forskning, studier av gamla böcker om krukväxter eller intervjuer av veteraner i blombutiksbranschen, osv. ”

Tyvärr har jag alltså inte lyckats hitta ett svar på din fråga.

Kommentarer (0)

Ditt svar