Hej ni som vet och kan allt. Vattnet är strömförande.

Hej ni som vet och kan allt. Vattnet är strömförande.

Hej ni som vet och kan allt. Vattnet är strömförande. En elapparat, exempelvis en hårtork, som faller i badkaret kan skada den som vidrör badvattnet vid det ögonblicket. Detta har man ju sett på film ett flertal gånger. Min fråga till er är: Kan man räkna ut det säkra avståndet från elkällan i vattnet tills det är säkert att ”doppa sig” i vattnet om man nu skulle ha en apparat som för ständig ström till vattnet (säg 220 v) alternativt om man simmar på sommaren i en pool och blixten slår ner på ett strömförande föremål i bassängen. Hur långt ifrån blixtens nedslag skall man vara/hur mycket vatten skall det finnas i poolen för att simmaren skall klara sig i bassängen? Tack i förhand! *Vågar jag bada i sommar...*

Svar

Hej!
Vi skickade din fråga om strömförande föremål i vatten till STEK Sähköturvallisuuden edistämiskeskus http://www.sahkoturva.info och fick följande svar (översatt från finskan):
Man överdriver lite i filmerna, för en mänska är inte alltid i livsfara i de här situationerna. Men om en mänska badar i ett badkar då ett strömförande föremål hamnar i vattnet svävar hon nog i livsfara. I Finland dog en person för något år sedan i en sådan situation. Om ett strömförande föremål faller i vattnet i en simhall märker de flesta simmare ingenting, och för de allra flesta föreligger ingen livsfara. Men om föremålet faller alldeles intill någon kan det vara livsfarligt just för den personen. Exaktare svar går inte att ge, för livsfaran beror av många faktorer. Förutom badkarets eller bassängens storlek och avståndet till föremålet beror faran åtminstone på hur rent vattnet är och hur mycket salt det finns i vattnet. Dessutom beror det på vilken ställning mänskan har i förhållande till apparaten, hurdan apparaten är och hur snabbt elnätets skyddsutrustning fungerar.

Det finns många slag av blixtar. Framför allt varierar storleken blixtens ström väldigt mycket. Därför kan man inte bestämma storleken på riskområdet. I verkligheten är det sällan något händer, man hör mycket sällan berättelser om personer som befunnit sig i vatten och som blivit offer för blixten. Det är mycket vanligt att blixten slår ner i vattendrag. Om dessa nedslag skulle vara livsfarliga skulle man påträffa döda fiskar efter åskväder. Detta är i alla fall mycket ovanligt. Däremot känner man till många fall där blixten har slagit ner mycket nära en simmare, men simmaren har klarat sig med blotta förskräckelsen.

Kommentarer (0)

Ditt svar