Fråga om tidningar om handikapp och funktionshinder från 1900-2018

Fråga om tidningar om handikapp och funktionshinder från 1900-2018

Jag undrar om Ni kan hjälpa mig att få fram uppgifter om tidningar, tidskrifter och magasin i Finland under 1900-talet fram till idag som har haft inriktning och fokus på handikapp och funktionshinder.
Jag undrar också i vilka arkiv som äldre nummer av dessa tidningar finns och om det finns möjlighet att ta del av dessa.

Med vänliga hälsningar och tack på förhand!

Svar

Finlands nationalbibliotek magasinerar allt skriftligt material som har kommit ut i Finland. Det lönar sig att ta kontakt med dem och kanske be om hjälp med sökningen. De flesta tidskrifter som har utkommit i Finland är ju på finska, och sökorden är oftast enbart på finska.
https://kansalliskirjasto.finna.fi/

Här finns en lista på handikapporganisationer i Finland:
http://www.vammaisfoorumi.fi/svenska/index2.php?sivu=7027

Många ger ut någon form av tidskrift och de flesta har åtminstone någon verksamhet på svenska.

Kommentarer (0)

Ditt svar