Finska språket ändras med tiden - hur är det med svenskan?

Finska språket ändras med tiden - hur är det med svenskan?

Hufvudstadsbladetin kulttuurisivun toimittaja paheksui suomen kielen lautakunnan päätöstä, jolla alkaa-verbin rektioksi hyväksyttiin kolmas infinitiivi ensimmäisen infinitiivin rinnalle. Ruotsinkielisessä koulussa sai hänen aikanaan pakkosuomen kokeissa monta virhepistettä, jos kirjoitti "aloin tekemään". - Kysymys: Onko normeerattu ruotsin kieli pysynyt muuttumattomana ainakin sata vuotta? Hyväksytäänkö nyt mitään sellaisia kirjoitustapoja, joita suomenkielisissä oppikouluissa ei saanut käyttää jos mieli saada laudatur ruotsista? SVARA gärna på svenska.

Svar

Vi skickade din fråga vidare till Intstitutet för de inhemska språken http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=1 . Där svarade Monica Äikäs på följande sätt:

”Det ligger i språkets väsen att det ständigt förändras, och därför förändras också normerna. Vi behöver bara tänka på en så grundläggande sak som pluralformerna av verb. För länge sedan var det korrekt att skriva "Skorna äro trasiga", medan det numera heter "Skorna är trasiga". Detta och många andra exempel på förändringar i språket finns i Språkriktighetsboken.

Här följer några exempel på nyare normförändringar. Tidigare skulle det heta "ett slags kaka" men "en sorts smycke", men numera godkänns också "en slags kaka" och "ett sorts smycke".

Subjektsformen "jag" har länge förespråkats i uttryck som "längre än jag", men numera godkänns också "längre än mig" med objektsform i skrift. Att-bortfall efter verbet "komma" är numera fullt acceptabelt: "Jag kommer läsa boken." Genitivformen "vars" kan numera användas också vid syftning på ord i plural: "de personer vars bilar var felparkerade". Tidigare var det enda korrekta att skriva "vilkas" i sådana fall. Numera kan både "de som" och "dem som" användas i objektsposition och efter preposition: "Det får stora konsekvenser för de/dem som drabbas." Tidigare skulle det heta "dem som".

Detta var några exempel på normförändringar. Poängsättningen i finska skolor kan jag tyvärr inte uttala mig om.”

Kommentarer (0)

Ditt svar