Finns i Finland någon telefonkatalog på svenskautlagd på internet?Vilken adress...

Finns i Finland någon telefonkatalog på svenskautlagd på internet?Vilken adress...

Finns i Finland någon telefonkatalog på svenska
utlagd på internet?
Vilken adress i så fall?

Svar

Tyvärr finns det ingen telefonkatalog överhuvudtaget utlagd på den öppna webben i Finland. Man kan försöka med företaget Fonectas telefonnummer +358-202-05 som besvarar frågor om finländska telefonnummer då man ringer från utlandet. Numret har service på finska, svenska och engelska. Servicen kostar 2,50 € plus normal utlandssamtalsavgift. Då får man numret som textmeddelande.
Källa: http://www.fonecta.fi/numeropalvelut/numeropalveluulkomailla.php (tyvärr bara på finska)
Hälsningar
iGS-redaktionen
Helsingfors stadsbibliotek

Kommentarer (0)

Ditt svar