Finns det helsvenska bibliotek i Finland, och om det finns så hur många?

Finns det helsvenska bibliotek i Finland, och om det finns så hur många?

Svar

Visst finns det bibliotek med enbart, eller så gott som enbart svenskspråkiga böcker i Finland. Sådana bibliotek hör oftast till någon svenskspråkig förening eller läroanstalt. Exempel är Arbis bibliotek i Helsingfors http://www.hel.fi/www/arbis/sv/kontakt-och-info/biblioteket/biblioteket , skolbibliotek och Arbetets vänners bibliotek http://www.arbetetsvanner.fi/avh/foreningshuset/biblioteket/ som är till för föreningens egna medlemmar. Biblioteken i Finlands enspråkigt svenska kommuner, dvs. alla kommuner på Åland och kommunerna Korsnäs, Larsmo och Närpes är förmodligen i hög utsträckning svenskspråkiga. I Vanda finns ett svenskspråkigt barnbibliotek i anslutning till en svensk skola, Sandkulla bibliotek. Alla dessa bibliotek har i varierande utsträckning böcker också på andra språk. Hur många bibliotek av det här slaget det existerar i Finland är omöjligt att säga.

Kommentarer (0)

Ditt svar