får ett barn som är 10 år jobba lagligt?

får ett barn som är 10 år jobba lagligt?

Svar

Gäller frågan nu Finland eller Sverige? För Sveriges del kan vi inte svara, det vore bäst att i det fallet konsultera lokala myndigheter.

I Finlands lag (Lag om unga arbetstagare, 998/1993) sägs det att ett barn som inte har fyllt 15 år kan få dispens för att arbeta "som aktör eller assistent i konstnärliga eller kulturella föreställningar samt vid andra liknande evenemang." Altså, ett 10-årigt barn kan i vissa sammanhang arbeta lagligt. Det finns olika begränsningar om arbetstid o.d. som gäller alla arbetstagare under 18 år.

http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/1993/19930998

Kommentarer (0)

Ditt svar