Boijes privata sjukhus. Torde ha legat på Boulevarden i Helsingfors.

Boijes privata sjukhus. Torde ha legat på Boulevarden i Helsingfors.

Boijes privata sjukhus. Torde ha legat på Boulevarden i Helsingfors. Kan jag få närmare uppgifter om sjukhuset i fråga.

Svar

Om Boijes sjukhus finner Ni information på finska i vårt arkiv (http://igs.kirjastot.fi/iGS/kysymykset/haku.aspx, hakusana Boijen sairaala).

Sjukhuset grundades av doktorerna Oskar Arvid Boije (1868-1941) och Johan Walter Parviainen (1869-1925) år 1904. Sjukhuset, som var specialiserat på kvinnosjukdomar men också hade en förlossningsavdelning, fanns till att börja med i huset Elisabetsgatan 16. År 1911 flyttade det till Bulevarden 22/Fredriksgatan 37. Dåförtiden lämnade Parviainen företaget och Boije fortsatte ensam till sin död år 1941. Efter Boije var Julius Frans Christian Meyer (1894-1977) överläkaren. Förlossningsavdelningen lade ned verksamheten år 1960, hela sjukhuset 1979. Sjukhuset och förlossningsavdelningen torde i början mer ha tjänat de högre samhällslagren, men åtminstone senare köpte också staden platser för barnaföderskor. Sven-Erik Åström skriver rentav att "Barnaföderskor ur arbetarklassen togs emot --- på den anstalt för mindre bemedlade, som doktorerna Boije och Parviainen öppnat 1904 i Kronohagen" (Helsingfors stads historia 4-2, s. 190).

Kommentarer (0)

Ditt svar