Är det vanligt i svenskan att en och samma fågelart heter olika beroende på kön?

Är det vanligt i svenskan att en och samma fågelart heter olika beroende på kön?

Är det vanligt i svenskan att en och samma fågelart heter olika beroende på kön, där finskan bara har ett ord? T.ex. åda - guding - ejder = haahka.

Svar

Beklagar ett försenat svar!

Nuförtiden är det inte, men förr har det säkert varit annorlunda som t.ex. åda - guding - ejder = haahka. Svenskspråkiga har urskilt på könen av fåglar förr i tiden därför att ejdern (eller också andra fåglar) har varit en del av deras hushållning.

Kommentarer (0)

Ditt svar