Är det korrekt att använda 'lågstadiet' för finskans 'alakoulu'?

Är det korrekt att använda 'lågstadiet' för finskans 'alakoulu'?

Hej. Min fråga är alltså om det fortfarande är korrekt att använda 'lågstadiet' även om man på sina håll på finska numera använder 'alakoulu' om årskurs 1-6. I Finlex, i lagen om grundläggande utbildning används 'lågstadiet' och 'ala-aste' - ska man gå efter det? Texten det gäller är en läroplan, så det borde bli korrekt.

Svar

Vi skickade vidare din fråga till Utbildningstyrelsen, avdelningen för Svenskspråkig utbildning / Svenskspråkig utbildning och småbarnspedagogik, och fick följande svar:

Denna fråga dyker upp allt som oftast.
Tidigare skilde man på lågstadiet och högstadiet. Numera talar man om en sammanhåller grundskola med åk 1-9. Inom grundskolan finns inga stadier. Skolor som i samma byggnad erbjuder undervisning i åk 1-9 kallas ehetsskolor.
I stället för lågstadium talar man om grundskolans lägre klasser eller åk 1-6 (finska alakoulu) och i stället för högstadium om  grundskolans högre klasser åk eller åk 7-9 (finska yläkoulu).

Kommentarer (0)

Ditt svar