Ahvaland - nutida ord och dess ursprung?

Ahvaland - nutida ord och dess ursprung?

Ahvaland - nutida ord och dess ursprung? Det är ju en intressant teori om Ahvaordet, som jag minns det betydde -ahva-abborre på fornnordiska och därav - ahvenanmaa- på finska och Ahvaland är det fornnordiska ordet för Åland. Först försvann -va- och det hette Aland som sen blev Åland....".. Stämmer detta?

Svar

Den vanligaste uppfattningen om namnet Åland är att ”å” kommer från det urnordiska ahva, som i sin tur kommer från det latinska aqua, vatten. Man kan jämföra med benämningen å för ett litet vattendrag, eller det franska ordet eau. Ahvaland skulle alltså betyda vattenland.

En teori är då att finskspråkiga hörde ordet ahva och associerade det med sitt språks ahven, abborre, så att öarnas namn blev Ahvenanmaa, abborlandet. Ett namn som säkert passar bra på en abborrik skärgård.

Man kan också tänka sig att öarnas namn från början haft förleden ahvena i betydelsen abborre på fornnordiska. Det berättas att skärgårdsborna betalade skatt i abborrar på 1500-talet. Man kan inte säkert säga vilkendera teorin som är riktig.

Källor:
Huldén: Finlandssvenska bebyggelsenamn. Svenska litteratursällskapet i Finland, 2001
Hellquist: Svenska etymologisk ordbok. Ekstrands, 1980.
Hakulinen: Paikannimet. WSOY, 2006
Hagfors: Folketymologi. 2005. http://www.loffe.net/content/view/460/26/

Kommentarer (0)

Ditt svar