Information om tjänsten

Information om tjänsten

Vad är Kysy.fi?

Kysy.fi är en avgiftsfri nätfrågetjänst som upprätthålls av Helsingfors stadsbibliotek. Du kan skicka dina frågor via våra webbsidor.

De som svarar på frågorna är biblioteksfunktionärer och bibliotekarier vid Helsingfors stadsbibliotek samt registrerade användare vid tjänsten Kysy.fi. Det går att ge flera svar på samma fråga.

I allmänhet ger bibliotekets personal det första svaret på en fråga, men en del av frågorna öppnas genast så att de registrerade användarna kan svara.

Skicka hellre en fråga åt gången i stället för flera frågor på en gång. Då får du svaren snabbare. Vi sparar svaren och kommentarerna i vårt arkiv, där de kan läsas av vem som helst. De som registrerat sig i tjänsten samt de som uppgett sin e-postadress i frågeformuläret får svaren också till sin e-post.  

De registrerade användarna får, om de så önskar, också information om eventuella övriga svar och kommentarer till svaren till sin e-post. Den uppgivna e-postadressen används endast för svaren, ingen annan än personalen i Helsingfors stadsbibliotek kan se den. Se tjänstens registerbeskrivning.

E-biblioteksenheten vid Helsingfors stadsbibliotek svarar för tjänstens utveckling och drift. Feedback kan sändas via bibliotekets feedbackblankett.

Redaktionella rättigheter

Redaktionen har rätt att låta bli att publicera en fråga eller ett svar. Vi svarar inte på osakliga frågor. Vi publicerar inte debattartiklar, notiser eller reklam. Redaktionen översätter inte heller långa texter. Redaktionen har rätt att avlägsna och redigera svar och kommentarer.

Helsingfors stadsbibliotek ansvarar inte för de eventuella direkta eller indirekta skador eller besvär som förorsakats av svar som getts av registrerade kunder.

Kysy.fi i radion

På tjänsten Kysy.fi finns ett radioprogram på YLEs radiokanal Ylen aikainen. Radiolyssnarna kan sända frågor via programmets webbsida eller genom att ringa till dess redaktion. Frågorna förs över till radioteamet inom Kysy.fi, som väljer en fråga som besvaras i direktsändning. Programmet startade år 2003.

Frågor som berör Helsingfors kan höras i programmet ”Stadin salaisuudet” inom Radio Helsinki. Programmet produceras av Helsingfors stadsbibliotek. Lyssna på arkiverade program på Kirjastokaista (på finska).

Fortsättning på verksamheten i infomacken iGS

Kysy.fi är en fortsättning på tjänsten iGS (information Gas Station): Under elva års tid svarade iGS på över 80 000 frågor. Dessa har förts över till tjänsten Kysy.fi.