rekisteriseloste

rekisteriseloste

Rekisteriseloste (päivitetty 25.5.2018)
 

1. Rekisterin nimi Kysy.fi –verkkotietopalvelun käyttäjärekisteri
2. Rekisterinpitäjä Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala / Kulttuurijohtaja
3. Rekisterin vastuuhenkilö Kirjastopalvelujen johtaja
4. Rekisterin yhteyshenkilö Suunnittelija
Helsingin kaupunginkirjasto
Alueelliset kirjastot -yksikkö
  Yhteystiedot:
Helsingin kaupunki
Kirjaamo
PL 10 (Pohjoisesplanadi 11-13)
00099 Helsingin kaupunki

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyn oikeusperuste

Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena kirjaston verkkotietopalvelun mahdollistaminen. Kirjasto käyttää rekisteriä henkilökohtaisen palvelun tarjoamiseen, käyttäjien tunnistautumiseen ja tilastointiin.

Käsittelyn oikeusperuste:
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan c-kohta, käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Keskeinen lainsäädäntö:

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016)
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999).

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan rekisteröidystä seuraavat tiedot:
- kaksiosainen nimimerkki
- sähköpostiosoite
- käyttäjän lähettämät kysymykset ja vastaukset
- kielivalinta
- vapaavalintainen käyttäjätiliin liitetty kuva
- linkki käyttäjän vapaavalintaiseen sivustoon

Palveluun rekisteröityneiltä käyttäjiltä vaaditaan toimiva sähköpostiosoite ja nimimerkki.

Rekisteröityneillä käyttäjillä on mahdollisuus muokata ja poistaa tunnuksellaan tehtyjä sisältöjä. Käyttäjätili on mahdollista poistaa itse.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja ei luovuteta eteenpäin
8. Tietojen säilytysajat

Tietoja säilytetään, kunnes käyttäjä pyytää rekisterin yhteyshenkilöltä (kaupunginkirjaston suunnittelija) niiden poistoa.

Rekisteröityneet käyttäjät voivat poistaa ja muokata käyttäjätunnuksellaan tekemiään sisältöjä.

9. Henkilötietojen tietolähteet Tiedot saadaan palvelun käyttäjältä itseltään.