Yrittäjän verot

Yrittäjän verot

Perustan sivutoimisen yrityksen toiminimellä ja laskutan asiakkaalta 1000 euroa ja alvin päälle eli yhteensä 1240 euroa. Maksan alvin verottajalle. Maksanko tuloksestani eli tuosta 1000 eurosta vielä veroa erikseen henkilökohtaisessa verotuksessani? Ilmoitanko tuon tulon henkilökohtaisessa verotuksessani omaksi tulokseni palkkatyöstäni saamien tulojen rinnalla vai pysyvätkö yrityksen ja henkilökohtaiset muut tuloni erillään? Vaikuttaako yrityksestäni saama tulo päätoimisen tulon veroprosenttiin (jos ajatellaan, että summa on suurempi kuin tuo 1000 euroa)?

2 vastausta

Pahoittelen vastauksen viivästymistä!

Lainattavaa kirjallisuutta on saatavilla tästä aiheesta osoitteessa http://haku.helmet.fi/iii/encore/search/C__Syritysverotus__O-date__U__X0?lang=fin&suite=cobalt

Lisää tietoa on saatavissa myös Veronmaksajain Keskusliitosta osoitteessa https://www.veronmaksajat.fi/

Kommentit (0)
06.03.201814:34
18163
42

Kun teet nettihaun hakusanoilla "toiminimen verotus", löydät sivuja joilla asia on selitetty erittäin yksinkertaisesti.

Tärkeintä on ymmärtää että se 1000 €, jonka asiakas maksaa, ei sellaisenaan ole liiketoiminnan verotettavaa tuloa, vaan siitä pitää vähentää liiketoiminnan kulut. Jos kulujen vähentämisen jälkeen ei jää mitään jäljelle, ei ole mitään verotettavaa yritystuloa. Jos joudut lisäksi kaivamaan talouskukkaroa, kyse on tappiosta, jonka voit vahvistaa verotuksessa, ja se otetaan verotuksessa huomioon myöhempinäkin vuosina yritysveroa alentavana. Jos taas kulujen vähentämisen jälkeen on vielä jotain jäljellä, ja käytät siitä osan muuhun kuin liiketoimintaan, niin sellainen yksityinen kulutus ei pienennä liiketoiminnan tuloa, vaan vero peritään koko siitä tulosta, joka jäi kun vähennettiin liiketoiminnan kulut.

Sinä olet velvollinen pitämään itse kirjaa siitä, mitkä tulot ja menot ovat liiketoiminnan tuloja ja kuluja ja mitkä ovat yksityisiä.

Toiminimen yritystulon verotus on hieman mutkikkaampaa  kuin palkkaverotus. Ensinnäkin, jos joudut tekemään hankintoja toiminimen liiketoimintaa varten, joudut maksamaan työkaluista ja varastossa olevista tarvikkeista pääomatuloveroa. Voit vaatia pääomatuloveron alennusta jopa nollaan, mutta jos tuloa on niin paljon, että ansiotulon veroaste nousee korkeammaksi kuin pääomatulon veroaste, niin silloin vaatimusta ei ehkä kannata tehdä, vaan kannattaa maksaa alempaa pääomatuloveroa. Toiseksi, yrittäjänä joudut maksamaan ennakkoveroa, ja sitä varten joudut etukäteen arvioimaan paljonko tuloja on odotettavissa ja maksamaan ennakkoverot tämän arvion mukaan. Arviota voi onneksi muutta kesken vuoden, ihan kuin verokorttiakin. Ennakkoveron maksaminen ja palkan ennakonpidätys eivät siis liity toisiinsa mitenkään, eikä toiminimen ansiotulo vaikuta palkkatyösi verokorttiin yhtään.

Lopullisessa verotuksessa palkkatuloista tehdään niihin kohdistuvat vähennykset, toiminimen ansiotuloista tehdään niihin kohdistvat vähennykset, ja toiminimen pääomatuloista tehdään niihin kohdistuvat vähennykset. Lopuksi verotettavat ansiotulot laksetaan yhteen ja lopullinen vero kohdistuu tähän summaan, ja sama juttu pääomatuloille.

Edit: hups, näyttää siltä että se mitä sanon verokortista on ristiriidassa sen kanssa mitä sanon viimeisessä kappaleessa. Jotain on siis mennyt minulta vielä ohi. Toivottavasti joku muu osaa avata tämän asian paremmin.

Kommentit (0)

Vastauksesi