Yritän etsiä julkaistua kirjasarjaa "Suomen maaseudun historia" osat 1 - 3.

Yritän etsiä julkaistua kirjasarjaa "Suomen maaseudun historia" osat 1 - 3.

Yritän etsiä julkaistua kirjasarjaa "Suomen maaseudun historia" osat 1 - 3. Mutta, en löydä kustantajaa enkä mitään tietoa kirjasarjasta, jonka tiedän olevan olemassa. Kirjasarja ei ole kovin vanha (luullakseni). Olisi todella ystävällistä, jos onnistuisi selvittää julkaisija!

2 vastausta

Kysymäsi nimistä teossarjaa ei löydy Suomen kansallisbibliografiasta - Fennica tietokannasta; http://fennica.linneanet.fi/webvoy.htm .
Olisiko kyse kolmiosaisesta Suomen maatalouden historiasta, jonka on julkaissut Suomalaisen kirjallisuuden seura.
I osa: Perinteisen maatalouden aika - Esihistoriasta vuoteen 1870
Toim. Viljo Rasila, Eino Jutikkala ja Anneli Mäkelä-Alitalo
II osa: Kasvun ja kriisien aika - 1870-luvulta 1950-luvulle (ilm. 3/2004)
Toim. Matti Peltonen
III osa: Suurten muutosten aika - 1950-luvulta 2000-luvulle (ilm. 9/2004)
Toim. Pirjo Markkola
Lisätietoja kirjasta SKS:n verkkokirjakaupan sivuilla:
http://www.finlit.fi

Teoksen kaksi ensimmäistä osaa on jo pääkaupunkiseudun kirjastoissa; saatavuuden voit tarkistaa HelMet-aineistohausta, http://www.helmet.fi/ .

Kommentit (0)
20.07.201912:55
22188
16

Olen täysin tietoinen siitä, että tämä kysymys ei varmastikaan enää ole kysymyksen ilmeisesti vuonna 2004 esittäneelle henkilölle vähimmässäkään määrin ajankohtainen. Ymmärtääkseni Helsingin kaupunginkirjaston Kysy.fi -palveluun arkistoidut vastaukset lienevät kuitenkin tarkoitettu eräänlaiseksi pysyväksi, karttuvaksikin tietovarannoksi, jota muutkin tarvitsijat voivat hyödyntää - muutoinhan koko arkistointi ei olisi lainkaan mielekästä. Siksi seuraava vastaus.

En pidä uskottavana, että tuolloinen kysyjä tarkoitti SKS:n julkaisemaa kolmiosaista Suomen maatalouden historiaa, koska mainitun ansiokkaan teossarjan näkökulma on liian spesifi kuvaamaan "Suomen maaseudun historiaa", jonka aihepiiristä teosta kaivattiin. Sen sijaan oletan, että kysyjän tarkoittama tietolähde olisi ollut  Kirjayhtymän vuosina 1984 - 1985 julkaisema kolmiosainen Sukupolvien perintö -sarja, jonka päätoimittajia olivat Heikki Kirkinen ja Martti Linkola.

Sukupolvien perintö -teokseen kuuluvat seuraavat osat:

1. Talonpoikaiskulttuurin juuret. Kirjayhtymä 1984.

2. Talonpoikaiskulttuurin kasvu. KY 1985.

3. Talonpoikaiskulttuurin sato. KY 1985.

Teossarjan YKL-luokitus on 49.2 eli Suomen ja suomalais-ugrilaisten kansojen kansatiede. Sellaisenaan se sopisi hyvin kuvaamaan "Suomen maaseudun historiaa" eli menneiden aikojen hyvin hitaasti muuttunutta agraarista elämänmuotoa.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi