Ylen ohjelmissa muuten varsin vapaastikin puhuvat haastateltavat tuntuvat usein...

Ylen ohjelmissa muuten varsin vapaastikin puhuvat haastateltavat tuntuvat usein...

Ylen ohjelmissa muuten varsin vapaastikin puhuvat haastateltavat tuntuvat usein välttelevän tuotemerkkien mainitsemista nimeltä ja viittailevan johonkin epämääräiseen "ei saa mainostaa" -sääntöön. Toisaalta Ylen uutisissa kyllä mainitaan tuotemerkkejä, jos uutinen niitä koskee. Mistä tuossa oikein on kyse? Onko joku tuotemerkkien mainitsemista Ylen ohjelmissa rajoittava sääntö tosiaan olemassa? Mihin sen rikkoja syyllistyy ja mitkä ovat seuraamukset?

Vastaus

YLEn ohjelmatoiminnan säännöstöstä (2009):

"Yleisradion toiminnan lähtökohtana on riippumattomuus kaupallisista intresseistä. Yhtiö ei saa lähettää mainontaa televisio- tai radio-ohjelmistojensa eikä muiden eri televerkoissa tarjoamiensa sisältöpalveluiden yhteydessä. Ohjelma-aineistoon, johon liittyy kaupallisia intressejä, on suhtauduttava kriittisesti. Tällaista aineistoa voidaan julkaista vain jos siihen on selkeät ohjelmalliset perusteet.

Piilomainonta

Ohjelmatoiminnan sisällön muuttuminen mainonnan tai markkinointiviestinnän välineeksi on kauttaaltaan torjuttavaa ja vaarantaa yhtiön riippumattomuutta kaupallisista intresseistä.Piilomainonta kaikissa muodoissaan on torjuttavaa. Tuotteen sijoittaminen ohjelmaan mainostarkoituksessa (Product Placement) on kiellettyä.

Mainonta televisioitavissa tai muulla tavoin välitettävissä tapahtumissa

Televisioitavien tai muulla tavoin välitettävien tapahtumien yhteydessä tulee välttää tapahtumapaikalle sijoitettujen mainosten tai logojen tarkoituksellista ja toistuvaa esittämistä. Kansainvälisten urheilutapahtumien yhteydessä noudatetaan EBU:n hyväksymiä mainonnan sijoittelua tapahtumapaikalla koskevia säännöksiä.

Ohjelmien hyväksikäyttö mainonnassa

Yleisradio pyrkii estämään liikeyrityksiä mainostamasta etu-tai jälkikäteen suoranaisesta tai välillisestä mukanaolostaan ohjelmassa. Jos yritys kehottaa yleisöä katselemaan tai kuuntelemaan ohjelmaa, jossa sen tuotteita esiintyy tai esitellään, ohjelma voidaan kokonaisuudessaan poistaa tai sitä voidaan muuttaa.

YLEn henkilöstön mainontaan osallistumista koskevat rajoitukset

Yleisradio pyrkii välttämään keskeisen asemansa tai henkilöstönsä julkisuusarvon hyväksikäyttämisen kaupallisten tarkoitusperien edistämiseen. Tämän vuoksi Yleisradion henkilökunnan osallistumista mainontaan tai muuhun siihen verrattavaan toimintaan on rajoitettu."

Epäasiallisesta käyttäytymisestä työssä saa varoituksen tai jopa useita varoituksia. Erottaminen ei ole ensisijainen seuraamus.

Lähde: Ylen uutistoimittaja

Kommentit (0)

Vastauksesi