Yleensä, jos maatalon isäntä kuolee, hänen vaimonsa perii puolet tilasta ja...

Yleensä, jos maatalon isäntä kuolee, hänen vaimonsa perii puolet tilasta ja...

Hei. Yleensä, jos maatalon isäntä kuolee, hänen vaimonsa perii puolet tilasta ja toinen puolisko jaetaan lasten kesken. Niin eikö tämän pystykin kumoamaan se, että jos isä onkin tehnyt testamentin, jossa vaikka poika saa kaiken ja sisarrukset jäävät ilman mitään + äiti...? Ja joutuuko tällaisessa tapauksessa poika maksamaan sisarruksille mitään..? Ennen oli ainakin tapa (tämä siis jos sukupolven vaihdos tapahtuu ns. normaalisti, ilman että kukaan kuolee..) että se joka jää asumaan taloon ja pitämään tilaa niin hän rakensi vanhemmilleen talon ja myös sisarruksilleen jne... Vai olenko tässä väärässä..? Kiinnostaisi vain tietää kuinka nämä asiat nykyään menee.

Vastaus

Kiitos kysymyksestäsi.

Kysymykseesi ei ole yksiselitteistä vastausta, koska siihen vaikuttavat niin monet asiat. Näitä ovat mm. se, ovatko molemmat puolisot tilan omistajia vai eivät.

Mutta lähdetäänpä perusteista. Suomen lain mukaan perijiä ovat rintaperilliset, puoliso perii vain, jollei rintaperillisä ole. Eloonjäänyt puoliso saa pitää kuolleen puolison jäämistön jakamattomana hallinnassaan, jollei rintaperillisen jakovaatimuksesta tai perittävän tekemästä testamentista muuta johdu. Jos puolisot ovat tehneet keskinäisen testamentin, perijä on silloin eloonjäänyt puoliso.

Kaikki perilliset perivät yhtä suuren osan jäämistöstä. Lain mukaan ei siis voi jättää ketään perinnöttä. Perillisellä on lakiosa, joka on puolet perintöosan arvosta. Esimerkiksi testamentilla voidaan määrätä puolet omaisuudesta X:n hyväksi, mutta loppuosa on jaettava kaikkien perillisten kesken tasan.

Maatilaa jaettaessa lakiosa voidaan maksaa rahana ("ostetaan sisarukset ulos"). Vaikka tila jaettaisiinkin, on pääperijän (soveliaan tilanjatkajan) osuuden säilyttävä elinkelpoisena, eli viljelijän ja tämän perheen on voitava saada siitä pääasiallisen toimeentulonsa.

Laki ei velvoita tilan jatkajaa elättämään vanhempiansa, vaan nämä asiat ovat sopimuskohtaisia.

Tämä on vain perustapaus. Kuten jo alussa totesin, olosuhteet saattavat vaihdella suurestikin tapauskohtaisesti. Jos tahdot tietoja yksittäisestä sinua koskevasta tilanteesta, iGS:n toimitus suosittelee yhteyden ottamista lakimieheen.

Perintökaari:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1965/19650040?search%5Btype%5D=pik...

Kommentit (0)

Vastauksesi