Yksitavuiset sanat

Yksitavuiset sanat

Hei, voisiko ajatella yksitavuisten sanojen olevan vanhimpia suomalaisen ihmissuun muodostamia ilmaisuja? Puu, luu, kuu. Pää, jää. Mitä vanhimmista sanoista tiedetään ylipäätään?

Vastaus

Mainitsemasi sanat kuuluvat kyllä suomen kielen ikivanhojen perussanojen joukkoon, mutta suurin osa kielemme vanhimpien säilyneiden sanojen joukkoon tunnistetuista sanoista on kaksitavuisia. Oikeastaan monet nykysuomessa yksitavuiset sanat, kuten jää tai suu, ovat alkujaan olleet kaksitavuisia ja muuttuneet yksitavuisiksi konsonantin katoamisen tai vokaaliutumisen takia, toteaa suomen kielen etymologian ja muinaissanaston tuntija Kaisa Häkkinen teoksessaan Mistä sanat tulevat (s. 31). Saman teoksen luvussa "Omaperäinen sanasto" (s. 163-229) käsitellään ja listataan perusteellisesti suomen kielen ikivanhoja perussanoja. Ilta-Sanomien haastattelussa vuodelta 2017 Häkkinen listaa joitakin kaikkein vanhimmiksi arvioituja suomen kielen sanoja, jotka liittyvät kivikauden metsästäjä-keräilijä-kulttuuriin (esim. elääkuolla, soutaa, uida, joki, kivi, kuusi, suvi, syksy, talvi, touko).

Kommentit (0)

Vastauksesi