Yhteiskunta mielisairauksien aiheuttajana; teoreetikkoja tai teorioita.

Yhteiskunta mielisairauksien aiheuttajana; teoreetikkoja tai teorioita.

Vastaus

Rajasin laajan kysymyksesi koskemaan suomalaista yhteiskuntaa viime vuosikymmeninä. Konsultoin asiaa ystäväpiiriini kuuluvalta psykoterapeutilta. Hän mainitsi kulttuurimuutokset, yhteisöllisyyden vähentymisen, globalisaation, Internetin synnyn ja yleensäkin nopea-aikaisuuden, rakennemuutokset työelämässä ja niihin liittyvän lisääntyneen työttömyyden. Nämä ovat vaikuttaneet perheisiin ja yksilöihin. Avioerot ovat huomattavasti lisääntyneet viimeisten 30 vuoden aikana. Edellä mainitut seikat ovat osaltaan lisänneet mm masennusta ja persoonallisuushäiriöitä. Lievät mielenterveyshäiriöt ovat lisääntyneet ja toisaalta apua niihin haetaan aiempaa helpommin. Sen sijaan vakaviin mielenterveyshäiriöihin ko muutoksilla ei ole ollut suoraa vaikutusta.

Kommentit (0)

Vastauksesi