Ydinpommien erot

Ydinpommien erot

Mitä eroja on atomipommin, vetypommin ja neutronipommin välillä?

Vastaus

Atomipommin eli fissiopommin periaatteena on pilkkoa isoja atomeja, esimerkiksi uraanin tiettyjä isotooppeja tai plutoniumia. Atomien hajotessa pienempiin palasiin vapautuu hurjasti energiaa, mikä sitten tuntuu räjähdyksenä.

Vetypommissa eli fuusiopommissa toimintaperiaate on oikeastaan päinvastainen kuin atomipommissa, sillä vetypommissa ideana on yhdistää tiettyjä vedyn isotooppeja isommiksi atomeiksi. Yhdistämisestä vapautuu jälleen energiaa ja itse asiassa paljon enemmän kuin atomipommissa. Vetypommi tarvitsee kuitenkin käynnistymiseensä paljon energiaa, joka yleensä tuotetaan räjäyttämällä yksi tavallinen atomipommi.

Neutronipommiksi taas kutsutaan ydinasetta, jonka tarkoituksena on minimoida rakennuksille aiheutuvat vahingot ja maksimoida kuolleiden ihmisten määrä. Neutronipommin räjähdys on verraten pieni, mutta sen synnyttämä säteily tappaa ihmisiä laajalla säteellä lähes hetkessä.

Kommentit (0)

Vastauksesi