Y- ja z- sukupolvien välissä

Y- ja z- sukupolvien välissä

Miksi CocaColan löytämää Zero sukupolvea ei osata ottaa suomessa huomioon vaan virallisesti on olemssa vain y- (s.1980-1995) ja z- (s.2001-2015) sukupolvet? Miksi yhtiö nimesi löytönsä juuri Zero-sukupolveksi? Tuleeko zero-sukupolven osallisista väliinputoajia kun z- sukupolvi ryntää työelämään? http://m.kauppalehti.fi/uutiset/coca-cola-loysi-synkat-suomalaisnuoret/d...

2 vastausta

Yleensä z-sukupolvi määritellään kattamaan 1995 jälkeen ja 2000 luvun alussa syntyneet. Toiset taas kelpuuttavat z-sukupolveen vasta 2000-luvulla syntyneet, jolloin Y- ja Z-sukupolvien väliin jäävät 1990-luvun lopulla syntyneet eli nykyiset 25-20-vuotiaat. Sukupolvet eivät leikkaudu selkeästi erilleen, vaan limittyvät toisiinsa. Itsekin kuulun määritelmällisesti X-sukupolveen (1965-1979 syntyneet), mutta tunnistan itsessäni sekä X- että Y-sukupolven piirteitä. Coca Colan omilta verkkosivuilta löytyvässä informaatiossa puhutaankin  z-sukupolvesta tutkimuksen kohteena, vaikka haastateltavat olivat 18-30-vuotiaita eli itse asiassa edustavat valtosin Y-sukupolvea. Ilmeisesti on haluttu sieltä nostaa tämä nykyisten teini-ikäisten ikäluokka omaksi ryhmäkseen, koska on havaittu että he arvoiltaan ja asenteiltaan poikkeavat edeltäjistään, ja jos z-sukupolveen lasketaan vasta 2000-luvulla syntyneet, eivät nämä 1990-luvun puolella syntyneet siihenkään kuulu. Uskon että heidät kuitenkin osataan ottaa Suomessa huomioon aivan samoin kuin heitä vanhemmat ja nuoremmatkin, en oikein ymmärrä miksi he jäisivät väliinputoajiksi. Coca Cola-company nimesi tilaustutkimuksessaan tämän 15-20-vuotiaiden ikäryhmän Zero-sukupolveksi siksi, että kyse on sen tuotemerkin CocaCola Zeron mainostamisesta. Koko tutkimuksen voikin nähdä teineille eli näille zero-sukuplven edustajille suunnausta mainoskampanjasta.

Kommentit (0)
30.11.201509:20
94
44

1990-luvun lopulla syntyneet eivät ole tällä hetkellä 20-25-vuotiaita vaan 16-20-vuotiaita.

Kommentit (1)
Hyvä huomio! Korjataan iät ap. vastaukseen.
1.12.2015 14:24 Helsingin kaupunginkirjasto 0

Vastauksesi