Wikipediassa lukee näin: Heitettäessä löylyä ilman kosteuspitoisuuden...

Wikipediassa lukee näin: Heitettäessä löylyä ilman kosteuspitoisuuden...

Wikipediassa lukee näin: Heitettäessä löylyä ilman kosteuspitoisuuden lisääntymisen vuoksi saunan lämpötilan koetaan nousevan, vaikka se itse asiassa laskee.

Laskeeko siis saunan lämpötila vai nouseeko se löylyä heitettäessä? Miksi näin tapahtuu?

Vastaus

Vettä heitettäessä kiukaalle, kiviin varastoitunutta lämpöä siirtyy löylyn muodossa lauteille. Tätä ilman kuljettamaa lämpöä kutsutaan konvektiolämmöksi. Kuuma kivipinta säteilee ja ylläpitää jatkuvasti pientä konvektiolämpöä, mutta vasta veden heitto aiheuttaa voimakkaan pulssin. Vaikka löylynheiton seurauksena saunan lämpötila hetkellisesti lauteilla hieman kohoaa, löylyn saunojaan kohdistuva lämpövaikutus johtuu ennen kaikkea ilman kosteuspitoisuuden äkillisestä noususta.

Esimerkiksi 60 asteessa löylynheitto 25 % kosteuspitoisuuteen vastaa lämpövaikutukseltaan samaa kuin kuiva, 90 asteinen sauna. Mitä kuumempi lämpötila, sen enemmän löylyä tarvitaan saman kosteuspitoisuuden saavuttamiseksi. Koska löyly eli veden höyrystyminen kuluttaa energiaa, saunan lämpötila pyrkii löylyjakson jälkeen laskemaan.

Lähteet: Helamaa: Kiuas : saunan sydän. Rakennustieto, 1999.
http://www.saunasite.com/index-fi/loyly.htm

Löylykeskustelua: http://www.tiede.fi/keskustelut/tekniikka-ja-energia-f1/saunassa-100-c-t...

Kommentit (0)

Vastauksesi