Wikipediassa lukee näin: Heitettäessä löylyä ilman kosteuspitoisuuden...

Wikipediassa lukee näin: Heitettäessä löylyä ilman kosteuspitoisuuden...

Wikipediassa lukee näin: Heitettäessä löylyä ilman kosteuspitoisuuden lisääntymisen vuoksi saunan lämpötilan koetaan nousevan, vaikka se itse asiassa laskee.

Laskeeko siis saunan lämpötila vai nouseeko se löylyä heitettäessä? Miksi näin tapahtuu?

2 vastausta

Vettä heitettäessä kiukaalle, kiviin varastoitunutta lämpöä siirtyy löylyn muodossa lauteille. Tätä ilman kuljettamaa lämpöä kutsutaan konvektiolämmöksi. Kuuma kivipinta säteilee ja ylläpitää jatkuvasti pientä konvektiolämpöä, mutta vasta veden heitto aiheuttaa voimakkaan pulssin. Vaikka löylynheiton seurauksena saunan lämpötila hetkellisesti lauteilla hieman kohoaa, löylyn saunojaan kohdistuva lämpövaikutus johtuu ennen kaikkea ilman kosteuspitoisuuden äkillisestä noususta.

Esimerkiksi 60 asteessa löylynheitto 25 % kosteuspitoisuuteen vastaa lämpövaikutukseltaan samaa kuin kuiva, 90 asteinen sauna. Mitä kuumempi lämpötila, sen enemmän löylyä tarvitaan saman kosteuspitoisuuden saavuttamiseksi. Koska löyly eli veden höyrystyminen kuluttaa energiaa, saunan lämpötila pyrkii löylyjakson jälkeen laskemaan.

Lähteet: Helamaa: Kiuas : saunan sydän. Rakennustieto, 1999.
http://www.saunasite.com/index-fi/loyly.htm

Löylykeskustelua: http://www.tiede.fi/keskustelut/tekniikka-ja-energia-f1/saunassa-100-c-t...

Kommentit (0)
30.07.201911:07
2305
14

Ketjussa http://www.kysy.fi/kysymys/kuinka-kuumalta-loylyjen-hoyry-tuntuu-iholla-... on osin virheellisiä tietoja tästä aiheesta. Jos ajatellaan löylynheiton vaikutusta saunan ilman lämpötilaan, niin asia ei ole aivan yksinkertainen.

- Löylyn heitto laskee kiuaskivien lämpötilaa - tämä lasku vaikutaa pitempiaikaisesti. Kiuaskivien alkulämpötila, määrä ja veden määrä vaikutytavat
- kiukaasta siirtyy energiaa ilmaan. Osa energiasta kuluu veden höyrystämiseen - tämä on pois lämpötilan noususta.
 - höyrystynyt vesi nostaa saunan lämpötilaa, olettaen saunan lämpötilan olevan alle 100 astetta
- myöhemmin osa vesihöyrystä tiivistyy ja luovuttaa lämpöä ilmaan
- kaikki vesi ei kuitenkaan höyrysty. Kuumilla kivillä osa vedestä pirstoutuu pieniksi pisaroiksi ja nousee konvektion mukana ilmaan. Nämä pisarat aikanaan haihtuvat, ja sitovat energiaa - siis laskevat lämpötilaa.
- vesihöyryn ja -pisaroiden suhde riippuu kiuaskivien lämpötilasta, lämmönjohtavuudesta ja löylyveden määrästä (ja hieman sen lämpötilastakin)
- haihtumisen ja tiivistymisen yhteisvaikutus riippuu puolestaan ilman alkulämpötilasta ja kosteudesta.
Ylläolevista muodostuu aika monimutkainen kuvio. Käytännössä löylynheitto nostaa hetkellisesti lämpötilaa, kuten on todettu. Tämä "hetkellisesti" saattaa olla  muutamia sekunteja, mutta myös useita - jopa kymmeniä - minuutteja. Erityisesti vaikutus kestää pitkään, kun kiuaskivet ovat erittäin kuumia, näin voi olla esim. sellaisen massiivisen kertalämmitteisen kiukaan kanssa, jossa tuli kulkee kiuskivien välitse.

Kommentit (0)

Vastauksesi